ATENCIÓ: AQUEST BLOG TANCA


L'Ajuntament del Prat està reordenant tots els seus espais virtuals. Com a resultat, a partir d'ara, aquest bloc deixarà de ser operatiu. La informació del Mercat de Segona Mà del Prat la trobareu a partir d'ara al Facebook (https://ca-es.facebook.com/ajuntamentdelprat) i al Twitter (@ajelprat) de l'Ajuntament del Prat.


Els Mercats de l'any 2016 seran els dies 7 de febrer, 6 de març, 3 d'abril, 1 de maig, 5 de juny, 4 de setembre, 2 d'octubre, 6 de novembre i 4 de desembre.


Us recordem que la inscripció al Mercat es tramita a través de la Seu Electrònica del web de l'Ajuntament (https://seu.elprat.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=ME#p34) i que s'obre el dia 15 de cada mes a les 10 h i a les 15 hNORMATIVA DEL MERCAT DE SEGONA MÀ:

Només podran participar les persones empadronades al Prat.

Les inscripcions que es faran el dia 15 de cada mes o dia laborable més proper i s'obriran dos torns: a les 10h i a 15h, per facilitar la participació del major número de persones.

Per tal de poder garantir la màxima rotació possible entre les persones que opten a una parada (hi ha molta més demanda que oferta), les persones que tinguin parada en un mercat no es podran inscriure al següent, però sí al proper que se celebri més endavant.

Les persones que optin a muntar parada podran fer-ho a partir de les 9h, un cop les taules estiguin muntades i degudament numerades.

Serà obligatori portar la notificació de la taula assignada, perquè serà requerida per l'organització.

L'incompliment de les normes de funcionament del Mercat es penalitzarà amb la no participació en el següent Mercat.

Normes de funcionament

QUAN I ON ES FA EL MERCAT
El primer diumenge de cada mes (excepte gener, juliol i agost) i sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
De 10 a 14 hores.
A la plaça de Pau Casals.

COM PARTICIPAR
Cal omplir el formulari electrònic que hi haurà disponible a la seu electrònica del web municipal www.elprat.cat i fer el pagament de 5€ de la taxa d'inscripció, amb targeta de crèdit.  

Les inscripcions s'obren el dia 15 de cada mes, a les 10 h i a les 15 h.

Si la inscripció es fa correctament rebràs, de forma automàtica, un correu electrònic de confirmació.

Pocs dies abans del Mercat, rebràs un segon correu electrònic amb el número de taula assignada automàticament i les recomanacions per al bon funcionament del mercat.

Cal portar aquest document obligatòriament el dia del Mercat i podrà ser requerit per l'organització.

QUI POT PARTICIPAR
Les persones majors d'edat i empadronades al Prat.
No es podrà sol·licitar més d'una taula per família.

QUÈ PORTAR I COM EXPOSAR-HO

Productes de segona mà, com: llibres, discs, jocs i joguines, instruments musicals, material informàtic, material esportiu, eines, roba i complements, parament de la llar, petits electrodomèstics i aparells elèctrics, material de jardineria.

Queda prohibida la venda professional, els estocs procedents de botigues, els productes perillosos o nocius per a la salut, els manufacturats artesanalment, els propis de col·leccionistes o brocanters, animals i aliments.

La taula assignada te unes dimensions d'1'80 x 1m i ha de ser suficient per exposar tot el que es porti al Mercat. Només s'admetrà que el participant porti un únic suport vertical, en cas que ho consideri, per exhibir la roba. Les capses i altres elements d'emmagatzamatge no podran sobrepassar el perímetre de la taula. En cap cas s'admetrà la presència d'altres taules i suports.

COM GARANTIR EL BON FUNCIONAMENT DEL MERCAT
Ocupar la taula que s'ha assignat automàticament en el procés de la inscripció i tenir present que, en cap cas, s'admetran canvis.

Accedir a la taula a les 9 h, un cop marcades totes les taules amb el número corresponent , i desmuntar a les 14 h, com a màxim.

Si a les 11 h la persona inscrita no ha arribat, es considerarà deserta la parada i l'organització en disposarà lliurement.

Mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir separadament els residus que es generin.

Cap vehicle pot restar en la zona del mercat durant l'horari de funcionament.

Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada