ATENCIÓ: AQUEST BLOG TANCA


L'Ajuntament del Prat està reordenant tots els seus espais virtuals. Com a resultat, a partir d'ara, aquest bloc deixarà de ser operatiu. La informació del Mercat de Segona Mà del Prat la trobareu a partir d'ara al Facebook (https://ca-es.facebook.com/ajuntamentdelprat) i al Twitter (@ajelprat) de l'Ajuntament del Prat.


Els Mercats de l'any 2016 seran els dies 7 de febrer, 6 de març, 3 d'abril, 1 de maig, 5 de juny, 4 de setembre, 2 d'octubre, 6 de novembre i 4 de desembre.


Us recordem que la inscripció al Mercat es tramita a través de la Seu Electrònica del web de l'Ajuntament (https://seu.elprat.cat/siac/Publicaciones.aspx?t=ME#p34) i que s'obre el dia 15 de cada mes a les 10 h i a les 15 hNORMATIVA DEL MERCAT DE SEGONA MÀ:

Només podran participar les persones empadronades al Prat.

Les inscripcions que es faran el dia 15 de cada mes o dia laborable més proper i s'obriran dos torns: a les 10h i a 15h, per facilitar la participació del major número de persones.

Per tal de poder garantir la màxima rotació possible entre les persones que opten a una parada (hi ha molta més demanda que oferta), les persones que tinguin parada en un mercat no es podran inscriure al següent, però sí al proper que se celebri més endavant.

Les persones que optin a muntar parada podran fer-ho a partir de les 9h, un cop les taules estiguin muntades i degudament numerades.

Serà obligatori portar la notificació de la taula assignada, perquè serà requerida per l'organització.

L'incompliment de les normes de funcionament del Mercat es penalitzarà amb la no participació en el següent Mercat.

dimecres, 8 de febrer de 2012

Com funciona el Mercat de Segona Mà del Prat

1. El Mercat se celebra el primer diumenge de cada mes (excepte els mesos de gener, juliol i agost), d'11 a 14 hores, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, i s'ubica a la plaça de Pau Casals. L'organització pot modificar la data, l'emplaçament i les característiques de les parades, quan així ho cregui convenient i sempre amb previ avís.

2. Es poden intercanviar i vendre productes de segona mà, com: llibres, discs, jocs i joguines, instruments musicals, material informàtic, material esportiu, eines, roba i complements, parament de la llar, petits electrodomèstics i aparells elèctrics, material de jardineria. Queda prohibida la venda professional, els estocs procedents de botigues, els productes perillosos o nocius per a la salut, els manufacturats artesanalment i els propis de col•leccionistes o brocanters. Tampoc es podran vendre o intercanviar animals ni aliments.

3. Per participar en el Mercat es requereix una inscripció prèvia, que s'obre a les 10h del dia 15 de cada mes, fins les 23h del dijous previ a la celebració del Mercat. La inscripció es fa a través d'aquest bloc o de la seu electrònica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. La inscripció es completa amb el pagament de la taxa d'inscripció (5€ per a les persones empadronades al Prat i 10 € per a la resta). Només podran participar les persones majors d'edat i no es podrà sol•licitar més d'una taula per família.

4. La persona inscrita rebrà un correu electrònic amb el número de taula assignada, el plànol d'ubicació de la taula i les recomanacions per al bon funcionament del Mercat.

5. L'organització es reserva el dret de suspendre el Mercat en cas de pluja intensa o de condicions meteorològiques molt adverses. La suspensió del Mercat per aquestes causes o la no assistència de la persona participant, per qualsevol motiu, no donaran dret al retorn dels diners de la inscripció.

6. Els productes intercanviables o vendibles s'hauran d'exhibir exclusivament sobre les taules subministrades per a l'organització (2x1m), a excepció de la roba, que podrà ser exhibida en un suport vertical que podrà portar el participant. En cap cas s'admetrà la presència d'altres taules i suports.

7. Les persones participants ocuparan la taula que tenen assignada i en cap cas s'admetran canvis. Podran muntar la seva parada a partir de 10h (mai abans) i hauran de desmuntar-la, com a màxim, a les 14h. Si a les 11.30h la persona inscrita no ha arribat, es considerarà la parada deserta i l'organització en disposarà lliurement. S'ha de mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir separadament els residus que es generin. Cap vehicle pot restar en la zona del mercat durant l'horari de funcionament. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada